Janji-janji - Selangor : Usahawan & Inovasi
[Markah untuk 2017]

Markah Purata Untuk Kategori
92.8%
Janji-janji Penilaian Keseluruhan Janji

Penubuhan Perbadanan Keusahawanan

Menubuhkan Perbadanan Keusahawanan Negeri Selangor bagi mewujudkan persekitaran yang kondusif dalam pendidikan dan latihan keusahawanan.

- Baca Lagi
89%

Membina Kiosk Dan Gerai Bagi Peniaga Kecil

Membina kiosk dan gerai bagi peniaga kecil sebagai usaha menggalak dan mendidik pengusaha persendirian membuang tabiat menyewa

- Baca Lagi
100%

Meluas Dan Melebarkan Skimsel Dan Mimbar

Meluas dan melebarkan dua Skim Mikrokredit yang sedia ada (Skimsel dan Mimbar) dalam kalangan belia dan wanita, dengan tumpuan khusus kepada ibu tunggal.

- Baca Lagi
100%

Mewujudkan Dana Khas Bagi Program Pembelajaran Sepanjang Hayat

Mewujudkan dana khas bagi melaksanakan program pembelajaran sepanjang hayat ke arah usaha meningkatkan kelayakan akademik dan menambah baik kemahiran golongan rakyat yang memerlukan. Sebanyak 5% daripada rizab negeri akan digunakan untuk membiayai program-program ini setiap tahun.

- Baca Lagi
75%

Peruntukan Tabung Pemberdayaan Wanita Selangor

Memperuntukkan RM50 juta untuk Tabung Pemberdayaan Wanita Selangor dengan tujuan menyediakan prasarana baik bagi meningkatkan mutu kehidupan wanita dari segi kewangan, taraf hidup serta keselamatan.

- Baca Lagi
100%