Janji-janji - Perak : Dasar Awam
[Markah untuk 2015]

Markah Purata Untuk Kategori
55.0%
Janji-janji Penilaian Keseluruhan Janji

PEMUDAH

Memperkasakan PEMUDAH - jalinan sektor awam dan swasta dalam mewujudkan persekitaran perniagaan yang lancar

- Baca Lagi
100%

Polisi terbuka melalui pendekatan 3P

Meneruskan dasar polisi terbuka melalui pendekatan 3P (padang, perasaan & penyelesaian)

- Baca Lagi
32%

Masyarakat sivil/NGO

Mewujudkan kumpulan masyarakat sivil/NGO di setiap daerah melalui Pihak Berkuasa Tempatan

- Baca Lagi
100%

Jawatankuasa Kemajuan Keselamatan Kampung (JKKK)

Memperkasakan Jawatankuasa Kemajuan Keselamatan Kampung (JKKK)

- Baca Lagi
32%

Bukan Bumiputera dalam perkhidmatan awam negeri

Meningkatkan penyertaan bukan Bumiputera dalam perkhidmatan awam negeri bagi memastikan keseimbangan dalam sistem penyampaian kerajaan

- Baca Lagi
14%

Meningkatkan peruntukan bagi pembiayaan Mikrokredit

Meningkatkan peruntukan bagi pembiayaan Mikrokredit

- Baca Lagi
100%

Peruntukan untuk aktiviti Orang Asli

Peruntukan tambahan Kerajaan Negeri RM 3 Juta membiayai aktiviti-aktiviti masyarakat Orang Asli

- Baca Lagi
40%

Meningkatkan bilangan wanita dalam kedudukan strategik politik dan pentadbiran

Meningkatkan bilangan wanita dalam kedudukan strategik politik dan pentadbiran

- Baca Lagi
22%