Janji-janji - Selangor : Usahawan & Inovasi
[Markah untuk 2014]

Markah Purata Untuk Kategori
75.8%
Janji-janji Penilaian Keseluruhan Janji

Allocation for Tabung Pemberdayaan Wanita Selangor

Memperuntukkan RM50 juta untuk Tabung Pemberdayaan Wanita Selangor dengan tujuan menyediakan prasarana baik bagi meningkatkan mutu kehidupan wanita dari segi kewangan, taraf hidup serta keselamatan.

- Baca Lagi
81%

Establishment of Perbadanan Keusahawanan Negeri Selangor

Menubuhkan Perbadanan Keusahawanan Negeri Selangor bagi mewujudkan persekitaran yang kondusif dalam pendidikan dan latihan keusahawanan.

- Baca Lagi
69%

Special funds for life-long learning

Mewujudkan dana khas bagi melaksanakan program pembelajaran sepanjang hayat ke arah usaha meningkatkan kelayakan akademik dan menambah baik kemahiran golongan rakyat yang memerlukan. Sebanyak 5% daripada rizab negeri akan digunakan untuk membiayai program-program ini setiap tahun.

- Baca Lagi
66%

Skim Mikrokredit Selangor (Skimsel) and Mikrokredit Miskin Bandar (MiMBAR)

Meluas dan melebarkan dua Skim Mikrokredit yang sedia ada (Skimsel dan Mimbar) dalam kalangan belia dan wanita, dengan tumpuan khusus kepada ibu tunggal.

- Baca Lagi
81%

kiosks and stalls for small businesses

Membina kiosk dan gerai bagi peniaga kecil sebagai usaha menggalak dan mendidik pengusaha persendirian membuang tabiat menyewa

- Baca Lagi
81%