Janji-janji - Selangor : Dasar
[Markah untuk 2014]

Markah Purata Untuk Kategori
63.3%
Janji-janji Penilaian Keseluruhan Janji

Establishing Halal industry hub

Menubuhkan sebuah “Hab Halal” di peringkat negeri, termasuk mengeluarkan Pensijilan Halal Negeri Selangor.

- Baca Lagi
50%

Protect indigenous lands

Meneruskan kerja Badan Bertindak Tanah Orang Asal Selangor (BBTOAS) untuk melindungi tanah adat Orang Asal.

- Baca Lagi
75%

Malay rights and privileges

Melindungi hak dan keistimewaan komuniti Melayu.

- Baca Lagi
93%

Local Government Elections

Melaksanakan dasar menurunkan kuasa secara berperingkat menerusi pelaksanaan Pilihan Raya Kerajaan Tempatan.

- Baca Lagi
68%

Enhancing the role of the State Executives

Mempertingkat peranan Mesyuarat Kerajaan Negeri melalui pelbagai cara, termasuk Pindaan Akta Perkhidmatan Dewan Negeri Selangor.

- Baca Lagi
31%