Tawaran Pemilikan Geran Tanah Persendirian

Penilaian Keseluruhan Janji: 50 %
Gambar: Tawaran Pemilikan Geran Tanah Persendirian
Kategori: Perumahan & Keselamatan
Janji Penuh: Meneruskan tawaran bagi pemilikan geran tanah persendirian kepada pemohon yang layak, termasuk mereka yang menghuni lebih 12 tahun.
EXCO: Iskandar Abdul Samad
Perumahan, Pengurusan Bangunan dan Kehidupan Bandar
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
35 %
7 / 10 menyumbang kepada 50 % daripada jumlah markah

Dijawab oleh pentadbiran YAB. Dato' Menteri Besar Selangor


Penilaian Pembangkang Negeri:
0 %
0 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah

Dijawab oleh Adun Sungai Air Tawar, YB Tuan Kamarol Zaki bin Abdul Malik (UMNO) :Lemah perlaksanaanya.


Persatuan Penduduk Kampung Ampangan, Tanjong Karang:
6%
6 / 10 menyumbang kepada 10 % daripada jumlah markah
Persatuan Penduduk Antara Gapi, Serendah:
7%
7 / 10 menyumbang kepada 10 % daripada jumlah markah
Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS):
2%
2 / 10 menyumbang kepada 10 % daripada jumlah markah
Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Malaysian Trades Union Congress (MTUC) - They are doing it, but very slow. But more so in rural areas not the town areas. Focussed on orang asli

Komen KUASA:

Perkara ini adalah sangat kontroversi dengan pelbagai tuduhan dari pihak dalaman sama ada isu geran tanah sudah diselesaikan. Terdapat geopolitik kaum tempatan, tetapi kerajaan negeri perlu menerajui perkara ini kerana tanah adalah urusan negeri.