Skim Perumahan Rakyat

Penilaian Keseluruhan Janji: 77.5 %
Kategori: Perumahan & Keselamatan
Janji Penuh: Mewujudkan Skim Perumahan Rakyat bagi pembeli yang menghadapi kesukaran mendapat pinjaman daripada institusi kewangan dengan cadangan peruntukan berjumlah RM250 juta atau RM50 juta setahun.
EXCO: Iskandar Samad
Perumahan
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor,
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah,
Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Telefon : 03-55447000
E-mel : webadmin@selangor.gov.my
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
62.5 %
10 / 10 menyumbang kepada 62.5 % daripada jumlah markah
Penilaian Pembangkang Negeri:
N/A
Opposition have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
EcoKnights:
15%
4 / 10 menyumbang kepada 37.5 % daripada jumlah markah
Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Tiada
Komen KUASA: Terdapat kekurangan maklumat yang tepat mengenai RM50 juta yang dicadangkan itu telah dibelanjakan untuk meningkatkan pemilikan rumah. Maklum balas tambahan daripada pihak berkepentingan yang lain akan memberi lebih banyak penerangan mengenai perkara itu.