Skim Mesra Usia Emas

Penilaian Keseluruhan Janji: 100 %
Gambar: Skim Mesra Usia Emas
Kategori: Kebajikan
Janji Penuh: Meneruskan program Skim Mesra Usia Emas
EXCO: Ganabatirau Veraman
Kemiskinan, Kerajaan Prihatin dan Pekerja Ladang
Komen KUASA:

Skim ini sudah lama dijayakan walaupun ada beberapa kes di mana penduduk tidak tahu proses untuk memohon.