Skim Khas Golongan Kelainan Upaya

Penilaian Keseluruhan Janji: 51 %
Gambar: Skim Khas Golongan Kelainan Upaya
Kategori: Kebajikan
Janji Penuh: Menyediakan dan melaksanakan Skim Khas bagi memperkasa golongan orang kelainan upaya.
EXCO: Ganabatirau Veraman
Kemiskinan, Kerajaan Prihatin dan Pekerja Ladang
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
40 %
8 / 10 menyumbang kepada 50 % daripada jumlah markah

Dijawab oleh pentadbiran YAB. Dato' Menteri Besar Selangor


Penilaian Pembangkang Negeri:
6 %
3 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah

Dijawab oleh Adun Sungai Air Tawar, YB Tuan Kamarol Zaki bin Abdul Malik (UMNO) :Tidak nampak perlaksanaanya.


PET Positive:
0%
0 / 10 menyumbang kepada 10 % daripada jumlah markah

Disabled not involved in the decision making. No active engagement of the community to help them. Not serve if they are not asked.


Rumah Amal Cheshire:
0%
0 / 10 menyumbang kepada 10 % daripada jumlah markah

Rumah Amal Cheshire Selangor adalah rumah kebajikan yang menjaga kebajikan orang kurang upaya dan pusat latihan untuk memperkasa belia kurang upaya yang mempunyai masalah pembelajaran. Setakat ini pihak kami, pihak residen maupun pihak pelatih tiada menerima sebarang bantuan yang melibatkan skim khas memperkasa OKU


RYTHM Foundation:
5%
5 / 10 menyumbang kepada 10 % daripada jumlah markah

Many public buildings are OKU friendly these days. Wheelchair using individuals can move around with general ease.


Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Tiada
Komen KUASA:

Kerajaan negeri Selangor terkena sini di mana PET POSITIF berkata mereka tidak termasuk dan tiada penglibatan, dan Rumah Amal Cheshire juga menyatakan mereka tidak disokong dengan apa-apa cara oleh kerajaan Selangor. Selangor perlu melibatkan pihak berkepentingan utama ini.