Simpanan Amanjaya

Penilaian Keseluruhan Janji: 100 %
Gambar: Simpanan Amanjaya
Kategori: Kebajikan
Janji Penuh: Simpanan Amanjaya RM 200 bagi setiap anak yang dilahirkan
EXCO: Tiada
Komen KUASA: Tiada