Seri Iskandar higher education hub

Penilaian Keseluruhan Janji: 34 %
Kategori: Pendidikan
Janji Penuh: Memperkasakan Seri Iskandar sebagai hub pendidikan tinggi
EXCO: YB. Dr. Muhammad Amin bin Zakaria
Education, Science, Environment and Green Technology Committee Chairman
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
N/A
State government have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
Penilaian Pembangkang Negeri:
12 %
3 / 10 menyumbang kepada 40 % daripada jumlah markah
Seri Iskandar Developement Corporation Sdn Bhd:
18%
9 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah
Perak Consumer Association:
2%
1 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah

Do not have the resources to empower.


Seri Iskandar Business Centre :
2%
1 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah

Yang saya nampak , Tempat sini ada ramai pelajar Melayu sahaja , Saya mencadang kerajaan ataupihak university membuat Kempen-kempen memasukan pelajar dari Sekitar negeri Perak mahupun Seluruh Malaysia


Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Tiada
Komen KUASA: Tiada