Pusat jagaan warga emas Amanjaya

Penilaian Keseluruhan Janji: 30 %
Gambar: Pusat jagaan warga emas Amanjaya
Kategori: Kemudahan
Janji Penuh: Mewujudkan pusat jagaan warga emas Amanjaya bersepadu: ala pengajian pondok bagi yang beragama Islam dan penjagaan biasa bagi yang bukan beragama Islam
EXCO: Tiada
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
N/A
State government have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
Penilaian Pembangkang Negeri:
12 %
3 / 10 menyumbang kepada 40 % daripada jumlah markah
Federation of Malaysian Consumers Associations (FOMCA):
0%
0 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah
Ipoh Rate Payers' Association:
0%
0 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah

Reveal how it is managed.


Kumpulan Selendang Perak:
18%
9 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah
Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Tiada
Komen KUASA: Tiada