Pusat jagaan kanak-kanak

Penilaian Keseluruhan Janji: 62 %
Gambar: Pusat jagaan kanak-kanak
Kategori: Kemudahan
Janji Penuh: Mewujudkan pusat jagaan kanak-kanak ala PERMATA di setiap jabatan dan agensi kerajaan
EXCO: Tiada
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
N/A
State government have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
Penilaian Pembangkang Negeri:
12 %
3 / 10 menyumbang kepada 40 % daripada jumlah markah
Kumpulan Selendang Perak:
20%
10 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah
Persatuan Peniaga-peniaga Wanita:
20%
10 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah
Federation of Malaysian Consumers Associations (FOMCA):
10%
5 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah
Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Tiada
Komen KUASA: Tiada