Protection of forest reserves

Penilaian Keseluruhan Janji: 77.5 %
Kategori: Teknologi & Alam Sekitar
Janji Penuh: Memperhebat usaha untuk menanam semula dan melindungi kawasan hutan negeri sebagai kawasan utama tadahan air dan jelapang hijau.
EXCO: Elizabeth Wong Keat Ping
Hal Ehwal Pengguna dan Alam Sekitar
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor,
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah,
Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Telefon : 03-55447000
E-mel : webadmin@selangor.gov.my
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
62.5 %
10 / 10 menyumbang kepada 62.5 % daripada jumlah markah
Penilaian Pembangkang Negeri:
N/A
Opposition have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
EcoKnights:
15%
4 / 10 menyumbang kepada 37.5 % daripada jumlah markah

SHOW US THIS IS HAPPENING, THE SELANGOR STATE PARK IS EARMARKED TO BE BUTCHERED AS THIS SURVEY IS

BEING DONE.


Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Tiada
Komen KUASA: Isu itu semakin penting kerana kekurangan bekalan air dan masalah negeri menjadi lebih ketara.