Program Pengupayaan Generasi Muda dan Mahasiswa (Upskilling youth and graduates Programme)

Penilaian Keseluruhan Janji: 100 %
Gambar: Program Pengupayaan Generasi Muda dan Mahasiswa (Upskilling youth and graduates Programme)
Kategori: Pendidikan
Janji Penuh: Peruntukan tahunan Program Pengupayaan Generasi Muda dan Mahasiswa
EXCO: YB Dr. Muhammad Amin Zakaria - Pengerusi Jawatankuasa Pelajaran, Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau
Komen KUASA: Tiada