Program kecemerlangan murid orang Asli

Penilaian Keseluruhan Janji: 100 %
Gambar: Program kecemerlangan murid orang Asli
Kategori: Pendidikan
Janji Penuh: Program kecemerlangan murid orang Asli
EXCO: Tiada
Komen KUASA:

"Tiada"- YB Datuk Seri Ir. Haji Mohammad Nizar Jamaluddinhttp://mykuasa.org/sites/default/themes/kuasa_theme/datasources/borang-survey-kuasa-perak-2017.pdf"Ada dilaksanakan tetapi perlu ditingkatkan."- Williams Hunt & Associates"Masih diperingkat minima, diskriminasi perkauman tidak seharusnya berlaku. Isu perbezaan kaum tidak boleh dijadikan alasan, orang Asli perlu diberi kemudahan sama seperti bangsa-bangsa lain."- Kesatuan Pelajar-pelajar Islam Perak