Police beat base

Penilaian Keseluruhan Janji: 8 %
Kategori: Keselamatan
Janji Penuh: Pembinaan pondok bit polis di kawasan-kawasan strategik
EXCO: Tiada
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
N/A
State government have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
Penilaian Pembangkang Negeri:
4 %
1 / 10 menyumbang kepada 40 % daripada jumlah markah
Perak Consumers Association (PCA):
0%
0 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah
Safer Malaysia:
4%
2 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah
Rela Perak:
0%
0 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah

pembinaan bit polis di kawasan strategik memang ada tetapi setahu saya di kawasan strategik sahaja.Tetapi

di kawasan- kawasan perumah banyak berlaku jenayah seperti pecah rumah dan ragut tetapi perkara ini sukar

dibendung kerana modas operandinya yang sentiasa berubah – ubah ini menyukarkan pihak polis dan apabila

tiba di kawasan tersebut penjenayah sudah melarikan diri.Namun pun begitu pihak polis dengan cemerlangnya

melakukan kejayaan membenteras jenayah di kawasan Ipoh.


Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Tiada
Komen KUASA: Tiada