Peruntukan untuk aktiviti Orang Asli

Penilaian Keseluruhan Janji: 100 %
Gambar: Peruntukan untuk aktiviti Orang Asli
Kategori: Dasar Awam
Janji Penuh: Peruntukan tambahan Kerajaan Negeri RM 3 Juta membiayai aktiviti-aktiviti masyarakat Orang Asli
EXCO: Tiada
Komen KUASA:

"Cuma satu dua tempat sahaja."- YB Datuk Seri Ir. Haji Mohammad Nizar Jamaluddinhttp://mykuasa.org/sites/default/themes/kuasa_theme/datasources/borang-survey-kuasa-perak-2017.pdf"Tidak berapa memuaskan."- Williams Hunt & Associates