Peruntukan untuk aktiviti Orang Asli

Penilaian Keseluruhan Janji: 100 %
Gambar: Peruntukan untuk aktiviti Orang Asli
Kategori: Dasar Awam
Janji Penuh: Peruntukan tambahan Kerajaan Negeri RM 3 Juta membiayai aktiviti-aktiviti masyarakat Orang Asli
EXCO: YB Datuk Rusnah Kassim - Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan Integrasi Nasional
Komen KUASA:

Kerajaan telah meletakkan RM1.9 juta untuk pemberdayaan golongan orang asli. Walaubagaimana pun beberapa pihak khuatir yang dana hanya disalurkan kepada golongan orang asli yang beragama Islam dan rapat dengan kerajaan negeri.