Peruntukan tahunan untuk masjid dan surau

Penilaian Keseluruhan Janji: 100 %
Gambar: Peruntukan tahunan untuk masjid dan surau
Kategori: Kebajikan
Janji Penuh: Peruntukan tahunan untuk masjid dan surau
EXCO: YB Datuk Rusnah Kassim - Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan Integrasi Nasional
Komen KUASA: Tiada