Peruntukan Tabung Pemberdayaan Wanita Selangor

Penilaian Keseluruhan Janji: 100 %
Gambar: Peruntukan Tabung Pemberdayaan Wanita Selangor
Kategori: Usahawan & Inovasi
Janji Penuh: Memperuntukkan RM50 juta untuk Tabung Pemberdayaan Wanita Selangor dengan tujuan menyediakan prasarana baik bagi meningkatkan mutu kehidupan wanita dari segi kewangan, taraf hidup serta keselamatan.
EXCO: Tiada
Komen KUASA:

2017: Institut Wanita Berdaya Rm1 juta, memberdayakan bidang ekonomi, pendidikan dan kerjaya dengan cadangan peruntukan sejumlah RM 9 juta, dan untuk mamogram RM1 juta. Secara purata mencapai target RM50 juta sepanjang pentadbiran empat tahun.