Pertanian Bersepadu

Penilaian Keseluruhan Janji: 73.75 %
Gambar: Pertanian Bersepadu
Kategori: Pertanian & Industri
Janji Penuh: Memajukan tanah pertanian secara bersepadu.
EXCO: Zaidy Abdul Talib
Infrustruktur, Kemudahan Awam dan Industri Asas Tani
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
43.75 %
7 / 10 menyumbang kepada 62.5 % daripada jumlah markah

Dijawab oleh pentadbiran YAB. Dato' Menteri Besar Selangor


Penilaian Pembangkang Negeri:
N/A
Opposition have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
RISDA:
18.75%
10 / 10 menyumbang kepada 18.75 % daripada jumlah markah

Macam RISDA, kami menyediakan bantuan tanam semula dan memberi bantuan baja untuk pekebun kecil. Untuk memajukan tanah secara bersepadu mungkin melibatkan jabatan lain. 


MARDI:
11.25%
6 / 10 menyumbang kepada 18.75 % daripada jumlah markah

Tak pasti tentang kerajaan memajukan tanah.


Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: IDEAS - This was mentioned a long time ago but I am not clear about its progress since.
Exco Pertanian - Memang pihak mereka ada memajukan tanah.
Komen KUASA:

Tiada perkembangan spesifik ataupun memberangsangkan.