Pertanian Bersepadu

Penilaian Keseluruhan Janji: 55 %
Gambar: Pertanian Bersepadu
Kategori: Pertanian & Industri
Janji Penuh: Memajukan tanah pertanian secara bersepadu.
EXCO: Zaidy Abdul Talib
Infrustruktur, Kemudahan Awam dan Industri Asas Tani
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
43.75 %
7 / 10 menyumbang kepada 62.5 % daripada jumlah markah

Dijawab oleh pentadbiran YAB. Dato' Menteri Besar Selangor


Penilaian Pembangkang Negeri:
N/A
Opposition have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP):
2.5%
2 / 10 menyumbang kepada 12.5 % daripada jumlah markah

Beberapa lokasi Tanah pertanian diambil oleh kerajaan negeri untuk pembangunan projek bukan pertanian.Contoh di Taman Agrotek Bistari Jaya,Kuala Selangor.


Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI):
6.25%
5 / 10 menyumbang kepada 12.5 % daripada jumlah markah

Memajukan tanah yang terbiar merupakan salah satu ‘task’ yang dapat memajukan sector pertanian


Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS):
2.5%
2 / 10 menyumbang kepada 12.5 % daripada jumlah markah
Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Tiada
Komen KUASA:

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) menetapkan bahawa beberapa tapak pertanian telah berubah untuk tujuan komersial. Sebagai contoh Taman Agrotek Bistari Jaya di Kuala Selangor. Pengezonan semula tanah pertanian sangat peka kerana tanah pertanian adalah terhad dan pemindahan hanya pergi dalam satu cara, hartanah kediaman/komersial hampir tidak pernah bertukar arah kepada tanah pertanian. Sementara itu Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) telah memberikan skor yang baik tetapi meminta Selangor untuk membangunkan banyak ruang tanah yang ditinggalkan di negeri ini sebagai tapak pertanian.