Penubuhan Perbadanan Keusahawanan

Penilaian Keseluruhan Janji: 88.75 %
Gambar: Penubuhan Perbadanan Keusahawanan
Kategori: Usahawan & Inovasi
Janji Penuh: Menubuhkan Perbadanan Keusahawanan Negeri Selangor bagi mewujudkan persekitaran yang kondusif dalam pendidikan dan latihan keusahawanan.
EXCO: Tiada
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
62.5 %
10 / 10 menyumbang kepada 62.5 % daripada jumlah markah
Penilaian Pembangkang Negeri:
N/A
Opposition have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
EcoKnights:
3.75%
3 / 10 menyumbang kepada 12.5 % daripada jumlah markah
Persatuan Peniaga & Penjaja Kecil Melayu:
12.5%
10 / 10 menyumbang kepada 12.5 % daripada jumlah markah
Koperasi Keluarga Noriah dan Haji Alias Selangor Berhad:
10%
8 / 10 menyumbang kepada 12.5 % daripada jumlah markah
Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Tiada
Komen KUASA: Tiada