Penubuhan Perbadanan Keusahawanan

Penilaian Keseluruhan Janji: 56 %
Gambar: Penubuhan Perbadanan Keusahawanan
Kategori: Usahawan & Inovasi
Janji Penuh: Menubuhkan Perbadanan Keusahawanan Negeri Selangor bagi mewujudkan persekitaran yang kondusif dalam pendidikan dan latihan keusahawanan.
EXCO: Amirudin Shari
Pembangunan Generasi Muda, Sukan, Kebudayaan dan Pembangunan Usahawan
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
35 %
7 / 10 menyumbang kepada 50 % daripada jumlah markah

Dijawab oleh pentadbiran YAB. Dato' Menteri Besar Selangor


Penilaian Pembangkang Negeri:
10 %
5 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah

Dijawab oleh Adun Sungai Air Tawar, YB Tuan Kamarol Zaki bin Abdul Malik (UMNO) :Dilaksanakan tetapi tidak menyeluruh.


Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS):
2%
2 / 10 menyumbang kepada 10 % daripada jumlah markah
RYTHM Foundation:
4%
4 / 10 menyumbang kepada 10 % daripada jumlah markah
Malaysian Trades Union Congress (MTUC):
5%
5 / 10 menyumbang kepada 10 % daripada jumlah markah

Selangor have a few buildings to do this, the infrastructure is already there. 


Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Tiada
Komen KUASA:

Ini adalah antara beberapa janji Selangor yang mendapat skor pertengahan iaitu 5 daripada pihak pembangkang. Pihak KUASA masih belum menemuai sebarang maklumat yang kukuh mengenai penubuhan perbadanan ini. Yang ketara adalah IDEAS tidak merasakan projek ini telah mencecah tahap kemajuaan yang sepatutnya. Manakala pihak MTUC hanya memberi skor pertengahan.