Penubuhan Hab Halal

Penilaian Keseluruhan Janji: 100 %
Gambar: Penubuhan Hab Halal
Kategori: Dasar
Janji Penuh: Menubuhkan sebuah “Hab Halal” di peringkat negeri, termasuk mengeluarkan Pensijilan Halal Negeri Selangor.
EXCO: Y.B. DATO' DR. AHMAD YUNUS BIN HAIRI
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP HAL EHWAL AGAMA ISLAM, ADAT MELAYU & WARISAN, PEMBANGUNAN DESA DAN KAMPUNG TRADISI
Komen KUASA:

Kawasannya dekat dengan Pelabuhan Kelang. Ada beberapa syarikat beroperasi. Janji ini nampak seperti satu tindakan simbolik kerana hanya menyediakan kawasan dan peluang pensijilan yang dikeluarkan oleh badan yang dikawal oleh kerajaan negeri. Tanpa tanda kejayaan ataupun "target achievement" untuk pihak KUASA sukar untuk menentukan kesahihan ataupun relevance janji ini kepada penduduk Selangor.