Penambahan Pegawai Penguatkuasa

Penilaian Keseluruhan Janji: 100 %
Gambar: Penambahan Pegawai Penguatkuasa
Kategori: Perumahan & Keselamatan
Janji Penuh: Menambah jumlah pegawai penguatkuasa di majlis tempatan bagi melakukan rondaan di kawasan kejiranan.
EXCO: Tiada
Komen KUASA: Tiada