Penambahan anggota Polis

Penilaian Keseluruhan Janji: 100 %
Gambar: Penambahan anggota Polis
Kategori: Keselamatan
Janji Penuh: Penambahan anggota Polis di seluruh negeri Perak
EXCO: Tiada
Komen KUASA: Tiada