Pemodenan Pertanian

Penilaian Keseluruhan Janji: 54.375 %
Gambar: Pemodenan Pertanian
Kategori: Pertanian & Industri
Janji Penuh: Memodenkan industri-industri pertanian, penternakan dan perikanan.
EXCO: Tiada
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
37.5 %
6 / 10 menyumbang kepada 62.5 % daripada jumlah markah
Penilaian Pembangkang Negeri:
N/A
Opposition have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
IDEAS:
1.875%
1 / 10 menyumbang kepada 18.75 % daripada jumlah markah
Akademik UM:
15%
8 / 10 menyumbang kepada 18.75 % daripada jumlah markah
Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Tiada
Komen KUASA: Tiada