Pemodenan Pertanian

Penilaian Keseluruhan Janji: 77.5 %
Gambar: Pemodenan Pertanian
Kategori: Pertanian & Industri
Janji Penuh: Memodenkan industri-industri pertanian, penternakan dan perikanan.
EXCO: Zaidy Abdul Talib
Infrustruktur, Kemudahan Awam dan Industri Asas Tani
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
43.75 %
7 / 10 menyumbang kepada 62.5 % daripada jumlah markah

Dijawab oleh pentadbiran YAB. Dato' Menteri Besar Selangor


Penilaian Pembangkang Negeri:
N/A
Opposition have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
RISDA:
18.75%
10 / 10 menyumbang kepada 18.75 % daripada jumlah markah

Dari segi RISDA, kami membekalkan benih yang baik, bagi menghasilkan balak yang baik dan berkualiti. Kami juga menggunakan teknologi yang lain untuk pekebun kecil.


MARDI:
15%
8 / 10 menyumbang kepada 18.75 % daripada jumlah markah

Ada dengar dimaklumkan.


Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Exco Pertanian - Setakat ini dalam usaha kearah itu.
Komen KUASA:

Tiada perkembangan spesifik ataupun memberangsangkan.