Pemodenan Pertanian

Penilaian Keseluruhan Janji: 55 %
Gambar: Pemodenan Pertanian
Kategori: Pertanian & Industri
Janji Penuh: Memodenkan industri-industri pertanian, penternakan dan perikanan.
EXCO: Zaidy Abdul Talib
Infrustruktur, Kemudahan Awam dan Industri Asas Tani
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
43.75 %
7 / 10 menyumbang kepada 62.5 % daripada jumlah markah

Dijawab oleh pentadbiran YAB. Dato' Menteri Besar Selangor


Penilaian Pembangkang Negeri:
N/A
Opposition have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP):
2.5%
2 / 10 menyumbang kepada 12.5 % daripada jumlah markah

Rakyat masih belum  nampak usaha kerajaan negeri untuk  memoden industry ini .


Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI):
6.25%
5 / 10 menyumbang kepada 12.5 % daripada jumlah markah

Pemodenan industri-industri melibatkan sector pertanian masih lagi berjalan.


Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS):
2.5%
2 / 10 menyumbang kepada 12.5 % daripada jumlah markah
Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Tiada
Komen KUASA:

Di sini MARDI memberikan skor pertengahan yang memberangsangkan walaupun Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) memberikan skor rendah untuk negeri ini. Hubungan negeri dengan persekutuan akan mewarnai usaha atau proses dalam memodenkan pertanian di negeri ini.