Pemberian Wang Tunai Kepada Warga Yang Genap 60 Tahun

Penilaian Keseluruhan Janji: 100 %
Gambar: Pemberian Wang Tunai Kepada Warga Yang Genap 60 Tahun
Kategori: Kebajikan
Janji Penuh: Memberi hadiah harijadi berupa wang tunai RM100 kepada mereka yang berusia genap 60 tahun
EXCO: Ganabatirau Veraman
Kemiskinan, Kerajaan Prihatin dan Pekerja Ladang
Komen KUASA:

Telah dilaksanakan, tetapi sistem hebahan perlu ditingkatkan.