Pemberian air percuma untuk hal ehwal keagamaan

Penilaian Keseluruhan Janji: 100 %
Gambar: Pemberian air percuma untuk hal ehwal keagamaan
Kategori: Kebajikan
Janji Penuh: Pemberian air percuma 20 meter padu sebulan untuk masjid, surau dan rumah ibadat
EXCO: Tiada
Komen KUASA: Tiada