Pemberian air percuma 20 meter padu

Penilaian Keseluruhan Janji: 100 %
Gambar: Pemberian air percuma 20 meter padu
Kategori: Kebajikan
Janji Penuh: Pemberian air percuma 20 meter padu kepada golongan miskin
EXCO: Tiada
Komen KUASA: Tiada