Pemberian air percuma 20 meter padu

Penilaian Keseluruhan Janji: 100 %
Gambar: Pemberian air percuma 20 meter padu
Kategori: Kebajikan
Janji Penuh: Pemberian air percuma 20 meter padu kepada golongan miskin
EXCO: YB Datuk Rusnah Kassim - Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan Integrasi Nasional
Komen KUASA:

Polisi diteruskan walaupun beberapa pihak menyoal bagaimana kerajaan boleh menentukan siapa yang jatuh kedalam senarai yang miskin dan bagaimana nak edarkan manfaat ini jika golongan miskin duduk disekitar negeri Perak bukan sahaja di kawasan yang dikenali sebagai kawasan yang penghuninya miskin.