Pelaburan di Perak

Penilaian Keseluruhan Janji: 36 %
Gambar: Pelaburan di Perak
Kategori: Ekonomi
Janji Penuh: Meningkatkan usaha bagi menarik pelaburan luar dan dalam negara menceburi bidang-bidang industri baru di negeri Perak.
EXCO: Tiada
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
N/A
State government have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
Penilaian Pembangkang Negeri:
12 %
3 / 10 menyumbang kepada 40 % daripada jumlah markah
National Union of Bank Employees (NUBE):
24%
8 / 10 menyumbang kepada 30 % daripada jumlah markah
Gabungan Solidariti Rakyat Perak (GASRA):
0%
/ 10 menyumbang kepada 30 % daripada jumlah markah

Only thing is the mining. All kinds of announcements and MOUs without follow ups.


Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Tiada
Komen KUASA: Tiada