No nuclear energy

Penilaian Keseluruhan Janji: 57.5 %
Kategori: Teknologi & Alam Sekitar
Janji Penuh: Memastikan negeri Selangor bebas tenaga nuklear.
EXCO: Elizabeth Wong Keat Ping
Hal Ehwal Pengguna dan Alam Sekitar
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor,
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah,
Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Telefon : 03-55447000
E-mel : webadmin@selangor.gov.my
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
31.25 %
5 / 10 menyumbang kepada 62.5 % daripada jumlah markah
Penilaian Pembangkang Negeri:
N/A
Opposition have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
EcoKnights:
26.25%
7 / 10 menyumbang kepada 37.5 % daripada jumlah markah
Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Tiada
Komen KUASA: tidak ada pendapat menyebut negeri ini bahawa tenaga nuklear dibincangkan. Agak menghairankan,apabila pemegang yang berkepentingan kelihatan enggan untuk menjawab ini nampaknya janji yang kurang dibincangkan dan cukup mudah untuk menentukan.