Mengganda Pendapatan Petani, Perternak Dan Nelayan

Penilaian Keseluruhan Janji: 61.875 %
Gambar: Mengganda Pendapatan Petani, Perternak Dan Nelayan
Kategori: Pertanian & Industri
Janji Penuh: Mengganda pendapatan petani, penternak dan nelayan dengan cara mempertingkat
EXCO: Zaidy Abdul Talib
Infrustruktur, Kemudahan Awam dan Industri Asas Tani
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
37.5 %
6 / 10 menyumbang kepada 62.5 % daripada jumlah markah

Dijawab oleh pentadbiran YAB. Dato' Menteri Besar Selangor


Penilaian Pembangkang Negeri:
N/A
Opposition have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
RISDA:
7.5%
4 / 10 menyumbang kepada 18.75 % daripada jumlah markah

Kita pun sama,memberi bantuan yang lain untuk pekebun kecil untuk meningkatkan pendapatanmereka. Tetapi ianya Cuma untuk pekebun kecil yang berdaftar dengan RISDA sahaja.


MARDI:
16.875%
9 / 10 menyumbang kepada 18.75 % daripada jumlah markah

memang sedia maklum.


Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: IDEAS- This was mentioned a long time ago but I am not clear about its progress since.
Exco Pertanian - memang ada. lagi satu kami exco pertanian ada memberi peruntukan kepada nelayan melalui skim takaful.
Komen KUASA:

Tiada perkembangan spesifik ataupun memberangsangkan.