Membina Kiosk Dan Gerai Bagi Peniaga Kecil

Penilaian Keseluruhan Janji: 100 %
Gambar: Membina Kiosk Dan Gerai Bagi Peniaga Kecil
Kategori: Usahawan & Inovasi
Janji Penuh: Membina kiosk dan gerai bagi peniaga kecil sebagai usaha menggalak dan mendidik pengusaha persendirian membuang tabiat menyewa
EXCO: Tiada
Komen KUASA:

Persatuan Peniaga & Penjaja Kecil Melayu: Ada tetapi masih tidak mencukupiOleh kerana janji tidak menyatakan bilangan kiosk dan gerai, bukti ada membina memberi skor 100% kepada negeri.