Masyarakat sivil/NGO

Penilaian Keseluruhan Janji: 100 %
Gambar: Masyarakat sivil/NGO
Kategori: Dasar Awam
Janji Penuh: Mewujudkan kumpulan masyarakat sivil/NGO di setiap daerah melalui Pihak Berkuasa Tempatan
EXCO: Tiada
Komen KUASA:

"Masih jauh."- YB Datuk Seri Ir. Haji Mohammad Nizar Jamaluddinhttp://mykuasa.org/sites/default/themes/kuasa_theme/datasources/borang-survey-kuasa-perak-2017.pdf"MBI banyak membantu. Satu lorong diberi untuk bazar tani. Sekiranya permohonan dibuat ada yang membantu ada yang tak."- Persatuan Homestay Perak"NGOs have existed. Cooperation is so-so. ICW can deal with them. Rukun Tetangga are there, by name."- Rukun Tetangga Lim Garden