Malay rights and privileges

Penilaian Keseluruhan Janji: 92.5 %
Kategori: Dasar
Janji Penuh: Melindungi hak dan keistimewaan komuniti Melayu.
EXCO: Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim
Jawatankuasa Adat Melayu
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor,
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah,
Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Telefon : 03-55447000
E-mel : webadmin@selangor.gov.my
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
62.5 %
10 / 10 menyumbang kepada 62.5 % daripada jumlah markah
Penilaian Pembangkang Negeri:
N/A
Opposition have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
EcoKnights:
30%
8 / 10 menyumbang kepada 37.5 % daripada jumlah markah
Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Tiada
Komen KUASA: sukar untuk menentukan sumbangan negeri. Terdapat sangat sedikit komen tentang kerajaan Selangor menangani isu-isu Melayu-Islam dalam akhbar sejak Menteri Besar telah mengambil alih profil dalam penyerahan isu Melayu dan Islam. Beliau mengelakkan apa-apa kedudukan yang kukuh yang boleh dibaca secara negatif oleh penduduk Melayu.