Increase household earnings to qualify for state education loans

Penilaian Keseluruhan Janji: 12 %
Kategori: Pendidikan
Janji Penuh: Menaikkan had pendapatan isi rumah kepada RM 5000 bagi kelayakkan pemohonan pinjaman pelajaran anak Perak.
EXCO: YB. Dr. Muhammad Amin bin Zakaria
Education, Science, Environment and Green Technology Committee Chairman
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
N/A
State government have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
Penilaian Pembangkang Negeri:
4 %
1 / 10 menyumbang kepada 40 % daripada jumlah markah
Perak Consumers Association (PCA):
0%
0 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah
Seri Iskandar Developement Corporation Sdn Bhd:
8%
4 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah
Seri Iskandar Business Centre:
0%
0 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah
Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Tiada
Komen KUASA: Apabila pejabat berkenaan dihubungi oleh KUASA, mereka mengesahkan bahawa had pendapatan isi rumah masih RM 3000. Ini seiras dengan borang permohonan pinjaman yang menyatakan taraf kelayakkan adalah pendapatan isi rumah RM 3000.