Hillside development

Penilaian Keseluruhan Janji: 85 %
Kategori: Teknologi & Alam Sekitar
Janji Penuh: Memperketat undang-undang berkaitan dengan pembangunan di lereng bukit.
EXCO: Elizabeth Wong Keat Ping
Hal Ehwal Pengguna dan Alam Sekitar
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor,
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah,
Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Telefon : 03-55447000
E-mel : webadmin@selangor.gov.my
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
62.5 %
10 / 10 menyumbang kepada 62.5 % daripada jumlah markah
Penilaian Pembangkang Negeri:
N/A
Opposition have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
EcoKnights:
22.5%
6 / 10 menyumbang kepada 37.5 % daripada jumlah markah
Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Tiada
Komen KUASA: Ini adalah isu yang sukar untuk dipertimbangkan dan kami mengalu-alukan lebih ramai orang awam di Selangor memberi maklum balas kepada kami agar kami dapat terus mengkaji isu itu.