fund allocation for Indigenous Communities

Penilaian Keseluruhan Janji: 20 %
Kategori: Dasar Awam
Janji Penuh: Peruntukan tambahan Kerajaan Negeri RM 3 Juta membiayai aktiviti-aktiviti masyarakat Orang Asli
EXCO: YB. Encik Mohd. Nizar bin Zakaria
Islamic Education, Personality Development, Entrepreneur and Cooperative
Development Committee Chairman
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
N/A
State government have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
Penilaian Pembangkang Negeri:
0 %
0 / 10 menyumbang kepada 40 % daripada jumlah markah
Perak Consumers Association (PCA):
10%
5 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah
PERTUBUHAN DAKWAH DAN KEBAJIKAN MASYARAKAT ORANG ASLI HULU KINTA,PERAK:
10%
5 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah
Centre For Orang Asli Concerns:
0%
0 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah
Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Koperasi Usahawan Wanita Bumiputra Malaysia Caw Negeri Perak
Komen KUASA: Tiada