Establishing Halal industry hub

Penilaian Keseluruhan Janji: 50 %
Kategori: Dasar
Janji Penuh: Menubuhkan sebuah “Hab Halal” di peringkat negeri, termasuk mengeluarkan Pensijilan Halal Negeri Selangor.
EXCO: Ean Yong Hian Wah
Perindustrian dan Perdagangan
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor,
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah,
Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Telefon : 03-55447000
E-mel : webadmin@selangor.gov.my
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
31.25 %
5 / 10 menyumbang kepada 62.5 % daripada jumlah markah
Penilaian Pembangkang Negeri:
N/A
Opposition have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
EcoKnights:
18.75%
5 / 10 menyumbang kepada 37.5 % daripada jumlah markah
Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Tiada
Komen KUASA: Tidak ada usaha ketara untuk meletakkan Selangor sebagai hab halal, dan penilaian sendiri negeri bersetuju dengan pemerhatian yang dibuat