Biasiswa MB Untuk Ijazah Lanjutan

Penilaian Keseluruhan Janji: 100 %
Gambar: Biasiswa MB Untuk Ijazah Lanjutan
Kategori: Pendidikan
Janji Penuh: Pengwujudan Biasiswa Menteri Besar untuk pelajar ijazah lanjutan dengan bon kerajaan negeri sebagai usaha membentuk sebuah Bank Pemikir Negeri Selangor.
EXCO: Nik Nazmi Nik Ahmad
Pendidikan, Pembangunan Modal Insan, Sains & Teknologi dan Inovasi
Komen KUASA:

Kerajaan Selangor mengesahkan biasiswa siswazah masih boleh didapati dan boleh dipohon.