Bas rakyat in each district

Penilaian Keseluruhan Janji: 15 %
Kategori: Kemudahan
Janji Penuh: Menaik taraf pekhidmatan Bas Rakyat di setiap daerah
EXCO: YB. Dato’ Zainol Fadzi bin Paharuddin
Public Utilities, Infrastructure, Energy and Water Committee Chairman
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
N/A
State government have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
Penilaian Pembangkang Negeri:
0 %
0 / 10 menyumbang kepada 40 % daripada jumlah markah
Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat:
15%
5 / 10 menyumbang kepada 30 % daripada jumlah markah

Penambah baikan oleh pihak berwajib sudah ada dan hanya perlu di pertingkatkan lagi.


Perak Consumer Association:
0%
0 / 10 menyumbang kepada 30 % daripada jumlah markah

not possible since the bus as public transport is not profitable.


Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Tiada
Komen KUASA: Tiada