Bandar Ilmu Amanjaya

Penilaian Keseluruhan Janji: 24 %
Gambar: Bandar Ilmu Amanjaya
Kategori: Pendidikan
Janji Penuh: Mewujudkan Bandar Ilmu Amanjaya (Knowledge City) di antara Batu Gajah dan Seri Iskandar
EXCO: Tiada
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
N/A
State government have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
Penilaian Pembangkang Negeri:
4 %
1 / 10 menyumbang kepada 40 % daripada jumlah markah
Rukun Tetangga Lim Garden:
0%
/ 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah

Other than UTP and UiTM, there is nothing there.Static.


Kesatuan Pelajar-pelajar Islam perak:
14%
7 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah

Sudah dilaksanakan, kemungkinan pada masa 3 atau 6 tahun akan datang akan menjadi pusat ilmu


Gabungan Solidariti Rakyat Perak (GASRA):
6%
3 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah

Knowledge City, the names change all the time.


Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Tiada
Komen KUASA: Tiada