Amanjaya knowledge city

Penilaian Keseluruhan Janji: 16 %
Kategori: Pendidikan
Janji Penuh: Mewujudkan Bandar Ilmu Amanjaya (Knowledge City) di antara Batu Gajah dan Seri Iskandar.
EXCO: YB. Dr. Muhammad Amin bin Zakaria
Education, Science, Environment and Green Technology Committee Chairman
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
N/A
State government have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
Penilaian Pembangkang Negeri:
4 %
1 / 10 menyumbang kepada 40 % daripada jumlah markah
Perak Consumers Association (PCA):
0%
0 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah

cannot suceed due to failed planning


Seri Iskandar Developement Corporation Sdn Bhd:
12%
6 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah
Seri Iskandar Business Centre:
0%
0 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah
Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Tiada
Komen KUASA: Tiada