15 000 lot tapak rumah untuk awam berserta pusat perniagaan komuniti

Penilaian Keseluruhan Janji: 28 %
Gambar: 15 000 lot tapak rumah untuk awam berserta pusat perniagaan komuniti
Kategori: Perumahan
Janji Penuh: 15 000 lot tapak rumah untuk awam berserta pusat perniagaan komuniti
EXCO: Tiada
Penilaian Diri Kerajaan Negeri:
N/A
State government have yet to respond to requests for evaluation for this pledge
Penilaian Pembangkang Negeri:
8 %
2 / 10 menyumbang kepada 40 % daripada jumlah markah
Federation of Malaysian Consumers Associations (FOMCA):
4%
2 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah
Koperasi Perumahan Melayu Perak Berhad:
12%
6 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah
Kesatuan Pekerja-pekerja Proton Tanjung Malim:
4%
2 / 10 menyumbang kepada 20 % daripada jumlah markah
Pihak yang berkenaan - memberi tindak balas tetapi sudah mencukupi: Tiada
Komen KUASA: Tiada