Program Pengupayaan Generasi Muda dan Mahasiswa (Upskilling youth and graduates Programme)

Pledge Completeness Score: 100 %
Photo: Program Pengupayaan Generasi Muda dan Mahasiswa (Upskilling youth and graduates Programme)
Pledge Category: Education
Full Pledge: Annual allocation for Program Pengupayaan Generasi Muda dan Mahasiswa (Upskilling youth and graduates Programme)
EXCO: YB Dr. Muhammad Amin Zakaria - Pengerusi Jawatankuasa Pelajaran, Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau
KUASA comments: N/A